Зареждам...
06 ноември 2014
ПОЗИЦИЯ на АТДБ по тема законодателство за защита на потребителите
06 ноември 2014
Колко струва 1 MWh топлина енергия?
05 ноември 2014
Информация във връзка с такса "сградна инсталация"
05 ноември 2014
Топлофикационният сектор днес - Интервю с Илия Николаев
Сравнение с ЕС

Сравнение с европеиските държави

Дял от гражданите обслужвани от Топлофикация (%)
Дял на електрическата енергия в крайното енергийно потребление в домакинствата (%)
Дял на комбинирано производство / общото производство на електроенергия (%)