Зареждам...
06 ноември 2014
ПОЗИЦИЯ на АТДБ по тема законодателство за защита на потребителите
06 ноември 2014
Колко струва 1 MWh топлина енергия?
05 ноември 2014
Информация във връзка с такса "сградна инсталация"
05 ноември 2014
Топлофикационният сектор днес - Интервю с Илия Николаев
Основни ползи

Oсновни ползи от централизираното топлоснабдяване

- Сигурност и безопасност при най-здравословен начин на отоплени;

- Комфорт на приемлива цена;

- Ефективно и екологично използване на енергията;


При производството на 1кВтч електроенергия, в конвенционални ТЕЦ на въглища в България, се прилагат технологии с ефективност от 30 до 40%. При производството на същия 1кВтч в топлофикационни централи, по високоефективена технология за комбинирано производство, този процент е от 75% до 85%.

За 1 кВтч електрическа енергия, потребена при краен потребител се използват 3,14 кВтч първична енергия (т.е. горива).

С по-малко количество първична енергия (2,78 кВтч) една високоефективна комбинирана топлофикационна система доставя до потребителя 1 кВтч топлоенергия и 1 кВтч електроенергия.

 
- Екологична енергия
Общата електрическа енергия, произведена по комбиниран начин в Българя спестява около 3 мил. тона въглеродни емисии на година.

- Най-конкурентна цена за високо качество
Цената на 1 МВтч топлинна енергия от топлофикациите (78÷108 лв. с ДДС за различните дружества) е по-ниска от цената на топлинната енергия при директно използване на природен газ и почти два пъти по-ниска от цената на електроенергията за бита.

Сравнение на разходите за отопление и топла вода
За апартамент от 65 м², при вътр. тепмература 19°С, с вкл. разходи за закупуване и поддръжка на уредите, годишните разходи (с ДДС) за отопление и топла вода са както следва:
 

- Централизираното топлоснабдяване: 920 лева

- Климатик + електрически бойлер: 1 144 лева

- Електрически радиатор + електрически бойлер: 1 488 лева

- Отопление и топла вода от индивидуален газов котел: 1 493 лева

  
СРАВНЯВАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА 1 MWh ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ 
към 1.11.2014 г.  


Забележка: цените са с отчитане на осреднен коефициент за ефективност при изгаряне на горивата / КПД /