Зареждам...
06 ноември 2014
ПОЗИЦИЯ на АТДБ по тема законодателство за защита на потребителите
06 ноември 2014
Колко струва 1 MWh топлина енергия?
05 ноември 2014
Информация във връзка с такса "сградна инсталация"
05 ноември 2014
Топлофикационният сектор днес - Интервю с Илия Николаев
Данни за Топлофикациите


Дължина на топлопреносната мрежа – 1560 км трасе

Средни топлинни загуби по преноса – 22,6%

Дял на централизираното топлоснабдяване в битовото потребление за отопление в България - 15,6%Финансов резултат на топлофикационните дружества / милион лв. /