Зареждам...
06 ноември 2014
ПОЗИЦИЯ на АТДБ по тема законодателство за защита на потребителите
06 ноември 2014
Колко струва 1 MWh топлина енергия?
05 ноември 2014
Информация във връзка с такса "сградна инсталация"
05 ноември 2014
Топлофикационният сектор днес - Интервю с Илия Николаев
Централизираното топлоснабдяване

Място на централизираното топлоснабдяване в България:

- Основната форма за отопление и снабдяване с гореща вода в 12 големи града.

- Дял от 16% в крайното енергийно потребление на домакинствата


Крайно енергийно потребление в домакинствата:

Значение на централизираното топлоснабдяване в България:

- Най-ефективен път за снабдяване с топлина и топла вода
(Енергийни стратегии 2002 и 2011г.)
- Важен фактор за спестяване на CO2
(НПДК 2012 – 2020г.)
- Важен фактор за енергийна сигурност и енергийна ефективност
(Енергийни стратегии 2002 и 2011г.)
- Лост за постигане на целите на нисковъглеродната политика