Зареждам...
06 ноември 2014
ПОЗИЦИЯ на АТДБ по тема законодателство за защита на потребителите
06 ноември 2014
Колко струва 1 MWh топлина енергия?
05 ноември 2014
Информация във връзка с такса "сградна инсталация"
05 ноември 2014
Топлофикационният сектор днес - Интервю с Илия Николаев
Възвръщане на доверието

Възвръщане на доверието чрез публичния дебат


Два семинара с гост лектори от Франция, организирани съвместно с МИЕТ, на теми:

- «Новите европейски правила за търговия с квоти емисии» (юли 2011 г.)
- «Новата Европейска Директива за енергийна ефективност - предизвикателства и възможности пред топлофикационния сектор” (март 2012)


Международна конференция с представители на EuroHeat & Power, лектори и гости от Австрия, Франция, Румъния: «Разумна топлина: Има ли бъдеще за централното топлоснабдяване в България? » (октомври 2011)


Участието на АТДБ в симпозиум организиран от ПанЕвропа България„Стратегически енергийни предизвикателства: общи интереси, общи действия” (март 2012)Национална кръгла маса, съвместно с Българския  Енергиен  Форум: „Топлофикацията в България: в търсене на успешните модели за устойчиво развитие” (април 2012)


Участието на АТДБ в Студентската школа Икономика и мениджмънт в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги (септември 2012)


Национална среща за бъдещето на Топлофикационния сектор в България(октомври 2012)съвместно с Националният комитет на България в Световния енергиен съвет, организирано в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Снимки от «Разумна топлина: Има ли бъдеще за централното топлоснабдяване в България? » (октомври 2011)