Зареждам...
06 ноември 2014
ПОЗИЦИЯ на АТДБ по тема законодателство за защита на потребителите
06 ноември 2014
Колко струва 1 MWh топлина енергия?
05 ноември 2014
Информация във връзка с такса "сградна инсталация"
05 ноември 2014
Топлофикационният сектор днес - Интервю с Илия Николаев


Добре дошли на сайта на Асоциацията на Топлофикационните Дружества в България!

АТДБ е неправителствено, доброволно, неполитическо сдружение с нестопанска цел за представителство и защита на интересите на неговите членове, осъществяващи стопанска дейност в отрасъл електро- и топлоенергетика, сектор топлоснабдяване.