www.atdb.bg www.atdb.bg www.atdb.bg - Всички новини bg 2012 www.atdb.bg www.atdb.bg http://www.atdb.bg http://atdb.bg/assets/img/header_logo_bg.jpg ПОЗИЦИЯ на АТДБ по тема законодателство за защита на потребителите http://atdb.bg/bg/news/read/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B1-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5 http://atdb.bg/bg/news/read/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B1-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5 06.11.2014 16:28:30 ПОЗИЦИЯ на АТДБ по повод разпространяването на информация в българските медии, които съдържат Колко струва 1 MWh топлина енергия? http://atdb.bg/bg/news/read/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-1-mwh-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F http://atdb.bg/bg/news/read/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-1-mwh-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F 06.11.2014 16:22:50 Сравняване на цената за 1 MWh топлинна енергия към 1.11.2014 г.  Цена с ДДС Забележка: цените са с отчитане на Информация във връзка с такса "сградна инсталация" http://atdb.bg/bg/news/read/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F http://atdb.bg/bg/news/read/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 05.11.2014 14:39:27 Съгласно Закона за защита на потребителите, хармонизиращ Директива 2011/83/ЕС за крайното потребление на Топлофикационният сектор днес - Интервю с Илия Николаев http://atdb.bg/bg/news/read/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2 http://atdb.bg/bg/news/read/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2 05.11.2014 12:45:54 Топлофикационният сектор днес - Интервю с Илия Николаев Ютилитис, Октомври 2014 г., брой 8 (122) Инж. Илия Централизираното топлоснабдяване в България http://atdb.bg/bg/news/read/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F http://atdb.bg/bg/news/read/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F 16.09.2013 15:39:21 Асоциация на топлофикациите – роля, значение, цели   Асоциацията на топлофикационните дружества в ОТВОРЕНО ПИСМО http://atdb.bg/bg/news/read/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE http://atdb.bg/bg/news/read/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE 24.06.2013 14:23:53 ДО Г‐Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА В 42 НАРОДНО СЪБРАНИЕ Поздравителен адрес http://atdb.bg/bg/news/read/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81 http://atdb.bg/bg/news/read/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81 20.06.2013 09:56:32 Скъпи колеги, енергетици !   От името на АТДБ ви поздравявам по случай професионалния празник „Ден на Тодор Николов: „Има ли бъдеще услугата централизираното топлоснабдяване?” http://atdb.bg/bg/news/read/%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 http://atdb.bg/bg/news/read/%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 18.03.2013 08:12:19 Бих искал да започна изложението си със споделянето на няколко постулата и клишета: „Живеем в Свят с Право на отговор, от инж. Вълъо Дучев http://atdb.bg/bg/news/read/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B6-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%BE-%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2 http://atdb.bg/bg/news/read/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B6-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%BE-%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2 15.02.2013 17:09:35 В статията от 7- ми февруари 2013 година "Бизнесът наречен рекет" се твърди, че Топлофикация "поробва