Зареждам...
06 ноември 2014
ПОЗИЦИЯ на АТДБ по тема законодателство за защита на потребителите
06 ноември 2014
Колко струва 1 MWh топлина енергия?
05 ноември 2014
Информация във връзка с такса "сградна инсталация"
05 ноември 2014
Топлофикационният сектор днес - Интервю с Илия Николаев
Право на отговор, от инж. Вълъо Дучев

15 февруари 2013

В статията от 7- ми февруари 2013 година "Бизнесът наречен рекет" се твърди, че Топлофикация "поробва своите абонати" чрез манипулации и че дружеството не е коректно към своите клиенти. Самото заглавие на статията - Бизнесът наречен рекет, внушава, че дейността на Топлофикация е неморална, противоречаща на добрите практики на бизнеса, окачествена е като рекет - дума, препращаща директно към Наказателния кодекс на Република България.
Следва неверното твърдение: "Във връзка с отоплителния сезон най-честите проблеми възникват с големите сметки за отопление". До момента в Топлофикация Бургас няма нито един сигнал или оплакване за високи сметки. Напротив благодарение на умел мениджмънт и инвестиции в когенерация бургаското дружество от няколко години поддържа най-ниските цени в страната.

"Конкретно в случаите на задължения към Топлофикация най-често гражданите се бунтуват срещу такса мощност, която трябва да заплащат ежемесечно." Само за ваше сведение такава такса не се начислява от 08 м. 2006 г.
"Или с други думи, свалили сте си радиаторите, лишили сте семейството си от топлинен комфорт, но въпреки това всеки месец плащате сметка към Топлофикация, заради топлинни загуби на дружеството по доставката на енергия към вашите съседи".
Вероятно се има предвид сумата за сградна инсталация, която се начислява в съответствие със Закона за Енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването. Тя не е приумица на нито едно от топлоснабдителните дружества. Такава сума, под различни имена, има и във всяка една европейска страна с развито топлоснабдяване.

"И тъй като се допуска некоректност и по отношение на изчисляването на действителните загуби на топлина по пътя й към редовния абонат, се извършва преразпределение на загубите между всички останали абонати". Технологичните загуби по преноса и в абонатните станции не участват във формирането на сметките. Това се контролира от ДКЕВР и може да бъде проверено.

"... Когато във времето вие спрете да си погасявате задълженията към тях, започват да ви товарят с лихви. Това е техният начин да ви накарат по-бързо да погасите финансовите си ангажименти. Те не могат да прекъснат топлоподаването конкретно към вашия дом." Бих отговорил, че такова чудо няма никъде по света. Който иска да не консумира топлина просто си затваря собствените кранове, но си остава клиент за общите части и дължи за това суми винаги защото сградата е топлоснабдена, сградната инсталация е обща. Това е Европейска практика. В цял свят сградите с централно топлоснабдяване са с особен статут. Законът в България дори е максимално либерализиран, като дава възможност на обитателите им да се откажат от ползването на топлинна енергия - това в някои европейски страни е недопустимо. Придобивайки имот в топлоснабдена сграда, гражданите знаят, че ще трябва да се съобразяват с определени правила. За България и за Бургас тези жилища са даденост. Топлоснабдителните системи в тях са така изградени, че изискват колективно отношение и спазване на условията. И това не нито рекет, нито робство, каквито внушения се правят в статията. Когато човек не е съгласен с тези условия, би трябвало да избере u жилище в сграда, която не е вклЬчена към централно топлоснабдяване. Но и там, естествено, ще трябва да се съобразява с определени, макар и други, правила и условности.

Правилата в топлоснабдените сгради са регламентирани от няколко закона. Между тях е и законът за етажната собственост, с който се съобразяват и в нетоплофицираните сгради. Често несъобразяването с този закон, както и некоректното отношение между съседи става причина за разногласия, които рефлектират върху топлофикационното дружество. А не от него зависят механизмите, по които се подава и отчита топлината, нито дори цената, на която продава своята продукция. Топлофикация Бургас е просто производител и търговец на топлинна енергия, който няма право да заобикаля законите, дори и когато не е съгласен с тях. Ако гражданите са недоволни, би трябвало да отнесат своето недоволство към депутатите, които творят законите или към ДКЕВР, която регулира тяхното прилагане.
Като обобщение твърдя, че "Топлофикация Бургас" ЕАД произвежда и продава топлинна енергия на хората, които имат нужда и я ползват. Това е единствената дейност на дружеството. То не е в позиция да поробва или загробва своите абонати, както се твърди в материала. Като производител и доставчик на топлоенергия, дружеството е дл ъжно да спазва законите на Република България. Те регламентират механизмите за подаване, начините за ползване, отчитане и заплащане на топлинна енергия.

Законите, касаещи отношенията между топлофикация и нейните клиенти, създава държавата чрез законодателния си орган - Народното събрание. Начините на приложението им се определят от изпълнителната власт в лицето на ДКЕВР. Регулаторът задава цените на топлоенергията, по които се начисляват сметките на клиентите, в т.ч. и сумата за т.нар. сградна инсталация, както и методите и начините на отчитането им. С тези правила са длъжни да се съобразяват всички играчи на този пазар - от една страна топлофикация, от друга - нейните абонати.

С уважение,
Инж. Вълъо Дучев - изп. директор на Топлофикация-Бургас