Зареждам...
06 ноември 2014
ПОЗИЦИЯ на АТДБ по тема законодателство за защита на потребителите
06 ноември 2014
Колко струва 1 MWh топлина енергия?
05 ноември 2014
Информация във връзка с такса "сградна инсталация"
05 ноември 2014
Топлофикационният сектор днес - Интервю с Илия Николаев
Колко струва 1 MWh топлина енергия?

06 ноември 2014


Сравняване на цената за 1 MWh топлинна енергия към 1.11.2014 г. Цена с ДДС

Забележка: цените са с отчитане на  осреднен коефициент за ефективност при изгаряне на горивата / КПД /