Зареждам...
06 ноември 2014
ПОЗИЦИЯ на АТДБ по тема законодателство за защита на потребителите
06 ноември 2014
Колко струва 1 MWh топлина енергия?
05 ноември 2014
Информация във връзка с такса "сградна инсталация"
05 ноември 2014
Топлофикационният сектор днес - Интервю с Илия Николаев
Информация във връзка с такса "сградна инсталация"

05 ноември 2014

Съгласно Закона за защита на потребителите, хармонизиращ Директива 2011/83/ЕС за крайното потребление на енергия, една услуга би трябвало да се заплати ако е поискана.

Тълкуването, че потребителите, "които не желаят да ползват услугите на топлофикациите у нас, а са принудени да плащат за сградна инсталация, най-сетне може да бъде юридически разрешен", е подвеждащо.

Услугата топлоснабдяване е поискана след решение на общо събрание на етажната собственост. Необходимият кворум за ползване на услугата е 2/3 от собствеността на сградата. Смисълът на Закона за етажната собственост е мнението на мнозинството да задължава малцинството да ползва поискана услуга. Текстът от Закона за защита на потребителите, характеризиращ Директивата не може да се прилага в този случай.

Ако нежелаещите да ползват услугата "топлоснабдяване" постигнат съгласие с 2/3 от собствеността, топлофикационното дружество е длъжно да прекрати топлоподаването на целия жилищен вход/сграда и само и единствено тогава няма плащане "сградна инсталация".

В Европейския съюз няма държава, която да опрощава такса сградна инсталация на неползващ отопление абонат.

Министерство на Икономиката и Енергетиката
31 октомври 2014